Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 449 50,51%
Code 404 - Nie znaleziono 440 49,49%