Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 504 39,72%
Code 206 - Częściowa zawartość 1 0,08%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3 0,24%
Code 404 - Nie znaleziono 761 59,97%