Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 609 57,13%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2 0,19%
Code 403 - Zakazane 13 1,22%
Code 404 - Nie znaleziono 442 41,46%