Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 443 60,35%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2 0,27%
Code 403 - Zakazane 13 1,77%
Code 404 - Nie znaleziono 276 37,60%