Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 284 46,94%
Code 404 - Nie znaleziono 321 53,06%